รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคมะเร็งลำไส้

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคกรดไหลย้อน

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

การตรวจสุขภาพหัวใจ

​นพ.อุทัย พันทิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขยายหลอดเลือดหัวใจ