รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

มะเร็งกระเพาะอาหาร

นพ.ธัชชัย ศรีประทุม แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

อันตรายของโรคหัวใจขาดเลือด

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

อาการนอนกรน

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้ชำนาญการโรค หู คอ จมูก

ท้องเสียเรื้อรัง

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร