โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

วิธีดูแลผิวเมื่อเข้าสู่หน้าหนาว ฉบับหมอผิวหนัง

นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์

มะเร็งปากมดลูก โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องระวัง

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การดูแลกายภาพบำบัดในผู้ป่วย "พาร์กินสัน"

พญ.นลินี ติยวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาวะแทรกซ้อนอันตราย จาก COVID-19 ในเด็ก

พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อในเด็ก

Intra Oral Scanner-3D Scanner นวัตกรรมสแกนเนอร์ ทำฟันแบบดิจิตอล

ทพ.ริม เกษสาคร ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์