รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

มะเร็งกระเพาะอาหาร

นพ.ธัชชัย ศรีประทุม แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

เอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาด

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬา

ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคอายุรกรรมประสาทวิทยา

สิวไม่ใช่แค่เรื่องสิวๆ

นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนัง