โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคกรดไหลย้อน ภัยเงียบที่ควรระวัง

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร

ไข้เลือดออก โรคระบาดในหน้าฝน

พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อในเด็ก

เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวานที่เท้า

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ ศัลยแพทย์หลอดเลือด

TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจและหลอดเลือด