โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

วิธีดูแลผิวเมื่อเข้าสู่หน้าหนาว ฉบับหมอผิวหนัง

นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์

เมื่อลูกน้อยชักจากไข้

นพ.นเรศ เวชพร แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาทวิทยาในเด็ก

ข้อสะโพกหักจากกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ

เจ็บแน่นหน้าอกแบบไหน กรดไหลย้อนหรือโรคหัวใจ

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

โรคไตเสื่อม ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต