ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic


ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช
General Gynecology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-16.00
พญ.รัชนีย์ ศัตรูลี้ RATCHANEE SATRULEE
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
09.00-12.00
พญ.ศิริลักษมี โควาวิสารัช SIRILUKSAMEE COVAVISARUCH
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ SUWACHAI INTRARAPRASERT
โทรนัด
appointment

นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN
17.00-20.00
13.00-20.00
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.วันวิสาข์ ไชยชนะ WANVISA CHAICHANA
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-17.00
 
08.00-16.00
09.00-17.00
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKUL          
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ PIYAWAT LAOWAHUTANONT
09.00-12.00
       
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

 
นพ.สมเกียรติ สีตวาริน SOMKIAT SITAVARIN
 
15.00-17.00
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT   08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
นพ.กษิติ เที่ยงธรรม KASITI THIANGTHAM
14.00-20.00
17.00-20.00
 
17.00-20.00
   
14.00-20.00
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
08.00-12.00
17.00-20.00
       
08.00-12.00
พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีวัยทอง
Menopause Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-16.00
ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในสตรี
Gynecologic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN
17.00-20.00
13.00-20.00
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKUL
       
17.00-20.00
08.00-17.00
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ PIYAWAT LAOWAHUTANONT
09.00-12.00
       
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
นพ.กษิติ เที่ยงธรรม KASITI THIANGTHAM
14.00-20.00
17.00-20.00  
17.00-20.00
   
14.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก
Infertility Specialist 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สมเกียรติ สีตวาริน SOMKIAT SITAVARIN
   
15.00-17.00
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
08.00-12.00
17.00-20.00
       
08.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญทางต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและสตรีวัยหมดประจำเดือน
Gynecologic Endocrinology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก
Maternal Fetal Medicine Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
 
Update 1 December 2019
Tel. 02-743-9999 Ext 2220, 2229