แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช
General Gynecology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-16.00
พญ.รัชนีย์ ศัตรูลี้ RATCHANEE SATRULEE
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
09.00-12.00
พญ.ศิริลักษมี โควาวิสารัช SIRILUKSAMEE COVAVISARUCH
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ SUWACHAI INTRARAPRASERT
โทรนัด
appointment

นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN
17.00-20.00
13.00-20.00
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.วันวิสาข์ ไชยชนะ WANVISA CHAICHANA
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-17.00
 
08.00-16.00
09.00-17.00
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKUL          
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ PIYAWAT LAOWAHUTANONT
09.00-12.00
       
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

 
นพ.สมเกียรติ สีตวาริน SOMKIAT SITAVARIN
 
15.00-17.00
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT   08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
นพ.กษิติ เที่ยงธรรม KASITI THIANGTHAM  
17.00-20.00
       
14.00-20.00
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
08.00-12.00
17.00-20.00
       
08.00-12.00
พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
นพ.พฤฒพร มณีรัตน์ PRUTTAPORN MANEERAT
16.00-20.00
   
17.00-20.00
     
พญ.นันท์นภัส ปโรสิยานนท์ NANNAPAT PAROSIYANONT
   
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีวัยทอง
Menopause Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-15.30
09.30-16.00
ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในสตรี
Gynecologic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN
17.00-20.00
 
13.00-20.00
       
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKU  
     
17.00-20.00
08.00-17.00
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ PIYAWAT LAOWAHUTANONT
09.00-12.00
           
นพ.กษิติ เที่ยงธรรม KASITI THIANGTHAM   17.00-20.00        
14.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก
Infertility Specialist 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สมเกียรติ สีตวาริน SOMKIAT SITAVARIN
   
15.00-17.00
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
08.00-12.00
17.00-20.00
       
08.00-12.00
นพ.พฤฒพร มณีรัตน์ PRUTTAPORN MANEERAT
16.00-20.00
   
17.00-20.00
     
พญ.นันท์นภัส ปโรสิยานนท์ NANNAPAT PAROSIYANONT
   
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญทางต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและสตรีวัยหมดประจำเดือน
Gynecologic Endocrinology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก
Maternal Fetal Medicine Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
17.00-20.00
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
Gynecologic Laparoscopic Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
Update 1 October 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 2220, 2229