แผนกศัลยกรรม
Surgery

  


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไป
General surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ YUTHANA SETHANAND  
17.00-22.00
จันทร์(คี่)

17.00-20.00
จันทร์(คู่)

   
   
นพ.จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์ JATTURONG BHUPORNWIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ศิริโรจน์ ฉันทชัยวัฒน์ SIRIROJ CHANTHACHAIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.อาสา สิงห์ชินสุข ASA SINGHCHINSUK  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธีระ ตั้งตรงจิตต์ TEERA TANGTRONGCHITT
09.00-12.30
     
17.00 -20.00
 

09.00-17.00*
เสาร์ที่ 1,3

นพ.นนทยา ปัทมภาสพงษ์ NONTHAYA PATAMAPASPONG    
17.00 -20.00
     

08.00-17.00*
เสาร์ที่ 2,4,5

นพ.วีรชัย มหธราดล VIRACHAI MAHATHARADOL            
08.00-17.00
นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ AUCHAI KANJANAPITAK    

14.00 -15.00
(โทรนัด)

       
นพ.ไกรสร วีรกิตติ KRAISORN WEERAKITTI  
07.45-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ CHAIRAT PIRITAWAN
16.00 -20.00
           
นพ.มนต์ชัย ชูพงศ์ไพโรจน์ MONCHAI CHUPHONGPHAIROJ
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ราชิต ฮากิม RACHIT HAKEEM  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ชนะ ภัทรสุขถวิล CHANA PATTARASUKTAWIL        
17.00 -22.00
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล JAKRIT TIENSIVAKUN
17.00 -22.00
   
17.00 -22.00
 
17.00 -22.00
 
นพ.วรัญญู จิรามริทธิ์ WARANYU JIRAMARIT
09.00-17.00
 17.00-20.00
 
พญ.ศศพินทุ์ วงษ์โกวิท SASAPIN WONGKOVIT  
 
17.00-22.00
(เลขคู่)

17.00-20.00
(เลขคี่)
   
17.00-22.00
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา ALISARA SRINILTA            
13.00-22.00
นพ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง BUNDIT SAKULCHAIRUNGRUENG            
08.30-12.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมสมอง
Neurosurgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ APIRAK BUMPENBOON
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
ศ.นพ.สิระ บุณยะรัตเวช SIRA BUNYARATAVEJ
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ WATANYOO PRACHAYANONT
14.00-18.00
10.30-14.00
ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ METHEE WONGSIRISUWAN
09.00-12.00
นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช NOPPASIN TAKERNGDEJ   12.00-20.00 12.00-20.00   12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
นพ.บุญโชติ เคียงกิติวรรณ BOONCHOT KIANGKITIWAN      
18.00-20.00
     
พ.ท.นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ PADUNGCHARN NIVATPUMIN
13.00-14.00
โทรนัด
   
17.00-20.00
     
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมการบาดเจ็บที่มือ
General surgery and hand specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เรวัต ชุนหสุวรรณกุล RAYWAT CHUNHASUWANKUL
09.00-20.00
17.00-22.00
17.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมริดสีดวงทวาร
Colorectal surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.คณิต สัมบุณณานนท์ KANIT SUMBOONNANONDA      
   
18.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด
Vascular surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ SUTHAS HORSIRIMANONT

15.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
15.00-18.00
นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ SURASAK LEELAUDOMLIPI
17.00-20.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก
General surgery and pediatric surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
08.30-09.30
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Plastic surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์ RUCH WONGTRUNGKAPUN
09.00-12.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
Urological surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เจตน์ วิงประวัติ CHADE WINGPRAWAT
10.00-12.00
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย VORAPOT CHOONHAKLAY
10.00-12.00
17.00-19.00
13.00-15.30
นพ.สมเกียรติ แหลมทอง SOMKIAT LAMTHONG
 
09.00-12.00
09.00-12.00
 
09.00-12.00
09.00-12.00
นพ.ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์ CHONLACHART SITTIWICHEANWONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.เสริมสิน สินธุบดี SERMSIN SINDHUBODEE
14.00-18.00
           
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมช่องท้อง
Abdominal surgery specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ WEERAWUT IMSAMRAN          
17.00 -20.00

Update 27 October 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 1130, 1139