ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 


แผนกหู คอ จมูก
Ear, Nose and Throat Center

หู คอ จมูก
General ENT
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ AURCHART KANJANAPITAK
10.00-11.00
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.กิตติ คมสัน KITTI KOMSUN
14.30-19.00
18.00-22.00
14.30-22.00
พญ.ศรินทร์ญา จินดาวงษ์ SARINYA JINDAWONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย SUTTISAK WUTTIPUNRUANGCHAI  
17.00-22.00
17.00-20.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
08.00-16.00
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-13.00
08.00-17.00
นพ.สมภพ เอี่ยมรัตนกุล SOMPHOB IAMRATANAKOOL
16.30-20.00
13.00-20.00
พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง THANRADA LIUMSENG
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.วลิน รุจนเวชช์ VALIN RUJANAVEJ            
08.00-17.00
นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน WORAWAT RAWANGBAN    
17.00-22.00
09.00-12.00
พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย LALINTIP EARDCHOUY
12.00-22.00
12.00-20.00
 
12.00-20.00
12.00-20.00
08.00-17.00
นพ.สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล SATIT CHAIPRASITHIKUL    
17.00-20.00
       
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
14.00-17.00
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD  
17.00-20.00
09.00-17.00
ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT EMASITSI
09.00-12.00
พญ.ธิติมา โชคทวีกาญจน์ THITIMA CHOKTAWEEKARN
08.00-13.00
       
นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี THANARATH IMSUWANSRI           17.00-22.00  
พญ.นพวรรณ ล่องชูผล NOPPHAWAN LONGCHUPHON 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00  
08.00-17.00
  12.00-20.00
พญ.นัชรินทร์ เอกลักษณ์โพธิ์ NACHARIN EKKALUXPHO  
17.00-22.00
         
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย RUTHATRAT SUPHAREOKTHAWEECHAI           17.00-20.00 08.00-17.00
พญ.สิริธร สุชาชัยศรี SIRITHORN SUCHACHAISRI      
17.00-20.00
 
17.00-20.00
 
นพ.วรุตม์ ศุภนคร VARUT SUPANAKORN
08.00-13.00
           
พญ.สุคนธาวดี สุขสว่าง SUKONTAWADEE SUKSAWANG
08.00-12.00
           
นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ์ SORRANUT THAWEBOON
12.00-20.00
17.00-20.00
       
08.00-17.00
พญ.ภิญทิพ พิชญาพงศ์ PINTIP PICHAYAPONGS    
09.00-13.00
     
17.00-20.00
คลินิกนอนกรน
Snoring Clinic 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
08.00-16.00
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-13.00
08.00-17.00
คลินิกเวียนศีรษะบ้านหมุน
Vertigo Clinic
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
14.00-17.00
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD  
17.00-20.00
09.00-17.00
ตรวจการได้ยิน
Hearing test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์เดช ลุตาดูร DEJ LUTADOON    
09.00-15.00
อาจารย์จีรนันท์ สินธุรัตเวช JEERANAN SINDHURATAVEJ  
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
อาจารย์คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล KHONGPOL EUASIRIRATTANAPAISAN
09.00-17.00
09.00-17.00
อาจารย์ฐิติชญา เจนอนุศาสตร์    
08.00-19.00
   
15.00-20.00
 
ตรวจการทรงตัว
Balance disorder test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT MASITSI
09.00-12.00

 

Update 31 March 2020
Tel. 02-743-9999 Ext 3220, 3228, 3229