ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน 
Stroke Center

 

 

 ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 โรคสมองและระบบประสาท
Neurology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สรรเสริญ พงษ์ลิขิตมงคล SUNSERN PONGLIKITMONGKOL
09.00-12.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
 
พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ SUTHIDA YENJUN
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร CHARUNGTHAI DEJTHEVAPORN
09.30-12.00
17.30-20.00
17.30-20.00
17.00-20.00
09.00-12.00
พญ.ชุมพิตา สุทธาภาศ CHUMPHITA SUTTHAPAS
09.00-12.00
13.00-20.00
 
13.00-20.00
นพ.เชาวนะ เอนกวนนท์ CHAOWVANA ANEGVANONT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
   
พญ.อริยา ทิมา ARIYA TIMA
07.30-16.00
07.30-14.00
07.30-16.00
07.30-19.00
08.00-15.00
พญ.บราลี เจริญสุข BARALEE JAREANSOOK
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ PACHARA LEEMINGSAWAT
07.00-20.00
07.00-16.00
07.00-12.00
07.00-16.00
07.00-16.00
   
ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ PRACHAYA SRIVANITCHAPOOM  
08.00-18.00
08.00-18.00
   
13.00-18.00
08.00-20.00
พญ.จินดาภา ศรีขจร JINDAPA SRIKAJON
08.00-17.00
12.00-20.00
12.00-20.00
08.00-20.00
12.00-17.00
   
นพ.อัครินทร์ หิรัญสุทธิกุล AKARIN HIRANSUTHIKUL
12.00-20.00
   
17.00-20.00
 
17.00-20.00
 Update 10 October 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 2130, 2138, 2139