ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

โรคติดเชื้อ
Infectious Disease
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล NARIN HIRANSUTHIKUL
18.00-20.00
 
13.00-17.00
นพ.พจน์ อินทลาภาพร POJ INTALAPHAPORN
17.00-20.00
 
ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ TAVATCHAI JARIYASETHPONG
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
พญ.วีรวรรณ ลุวีระ VIRAVARN LUVIRA  
17.00-20.00
       
13.00-15.00
พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน SAROBON CHAUDAKSHETRIN
 
08.00-20.00
08.00-11.00
08.00-16.00
10.00-16.00
08.00-16.00
08.00-17.00
นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ PANUWAT WONGKULAB
13.00-17.00
สัปดาห์ที่ 2,4
     
17.00-20.00
   Update 31 January 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 2000, 2022, 2023, 2030