แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center

 

 

 ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้ Allergy
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center
ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
08.00-17.00
08.00-17.00
17.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ PEERAPAT PHURIWIWAT
08.00-15.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-15.00
นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข POOMTHORN ARUNYAKASEMSOOK
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
08.30-17.00
นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ SIRIWAT PATRAKARN
09.00-12.00
   
 
 
พญ.สุภาณี โลหะประธาน SUPANEE LOHAPRATHAN
09.00-17.00
09.00-20.00
09.00-20.00
09.00-17.00
09.00-16.00
สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
พญ.เกวลิน พุทธบริวาร KAEWALIN BUDDHABORIWAN
07.00-15.00
07.00-15.00
07.00-15.00
07.00-12.00
07.00-15.00
07.00-14.00
นพ.พรชัย โพธินามทอง PORNCHAI POTHINAMTHONG
09.00-20.00
08.00-16.00
08.00-14.00
08.00-17.00
08.00-14.00
นพ.ภค สาธิตพิฐกุล PAKA SARTITPITAKUL
08.00-20.00
08.00-20.00
 
08.00-20.00
08.00-20.00
พญ.สุพิชญา ไทยวัตน์ SUPITCHAYA THAIWAT            
08.30-13.00
พญ.อัญชิสา ศรีวิพัฒน์ ANCHISA SRIVIPATANA
10.00-16.00
           
ผศ.พญ.ปราณี เกษมศานติ์ PRANEE KASEMSARN  
13.30-17.00
13.00-17.00
 
15.00-20.00
08.00-14.00
 
พญ.ภูริชญา เตยะธิติ PHURICHAYA TEYATEETI
17.00-20.00
17.00-20.00
   
17.00-20.00
 
14.00-17.00


Update 20 February 2021
Tel. 02-743-9999 Ext 1250, 1259