ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

 

 

 

แผนกจิตเวช
Phychiatryแพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.พฤฒ อิศรางกูร ณ อยุธยา PRUT ISARANKURA NAAYUTHAYA
09.00-12.00
09.00-15.00
10.00-20.00
09.00-12.00
10.00-20.00
09.00-17.00
นพ.ปราการ ถมยางกูร PRAKARN THOMYANGKOON
17.00-20.00
นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ SUCHART THREETHIPTHIKOON
14.00-20.00
14.00-20.00
 17.30-20.00
14.00-20.00

Update 6 March 2020

Tel. 02-743-9999 Ext 2130, 2139