รายการเปรี้ยวปาก ตอน อันตรายของแผลเบาหวานที่เท้า

รายการเปรี้ยวปาก ตอน อันตรายของแผลเบาหวานที่เท้า
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด
โรงพยาบาลรามคำแหง