รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเปรี้ยวปาก เรื่องสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

พญ.ญานษา จิตสุภารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF

โดย รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รายการครัวฮาพาชิม ตอน อัมพาตในคนอายุน้อยที่เล่นกล้าม

โดย พญ.อาริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน มะเร็งลำไ้ใหญ่

โดย พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร