รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF

โดย รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รายการครัวฮาพาชิม ตอน อัมพาตในคนอายุน้อยที่เล่นกล้าม

โดย พญ.อาริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน มะเร็งลำไ้ใหญ่

โดย พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

รายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอน โรคหัวใจเฉียบพลัน

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ นพ.วิชัย ศรีมนัส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ