ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ " ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง"
April 18 / 2017

ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักอยู่ในช่วงฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ มีอาการออฟฟิศซินโดรม

โรงพยาบาลรามคำแหง จัดโครงการ #โรงพยาบาลรามคำแหง #ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย #ห่วงใยผู้สูงอายุ
April 17 / 2017

กิจกรรมภายในงาน : - สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย - บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดความดันตาหาภาวะต้อหิน - บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยพยาบาล, นักกำหนดอาหาร - เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมเบาหวาน - นำพวงมาลัยดอกมะลิมอบแด่ผู้สูงอายุที่นอนพักรักษาที่ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง
February 28 / 2017

ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดย พระราชวิสุทธิมุนี (หลววพ่อเยื้อน ขันติพโล)