ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. โพชฌงค์ ซื่อสัตย์

ชื่อ
โพชฌงค์ ซื่อสัตย์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
Surgical Observation at Medical University of South Carolina USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laparoscopic Surgery
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. ไกรสร วีรกิตติ

ชื่อ
ไกรสร วีรกิตติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
แผลอุบัติเหตุ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:45 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ

ชื่อ
ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป (ศิริราช)
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
อนุมัติบัตร
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (เต้านมและลำไส้)
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร เอ ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)