รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเปรี้วปาก ตอน หลอดเลือดหัวใจตีบ

พญ.พัชรี เถระกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคแทรกซ้อนจาหแผลเบาหวานที่เท้า

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหัวใจผิดจังหวะ AF ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน

นพ.นิติ บัญชา ศันนีย์วิทยากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เลดี้ก้นครัว เรื่อง นวัตกรรม การส่องกล้องข้อไหล่

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ