รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน การรักษาภาวะหลอดเลือดส่วนปลายตีบ

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด

รายการเปรี้ยวปาก ตอน สาเหตุของข้อไหล่อักเสบ

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคโลหิตจาง

พญ.วิรงรอง เจริญพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ