ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry
แผนกทันตกรรม  Dental Center 

แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 อาจารย์ขวัญชัย นามเพ็ง KHWANCHAI NAMPENG
08.00-19.00
08.00-21.00
 อาจารย์กัมพล กัมพลพฤฒิ KUMPON KUMPONPLUT
09.00-14.00
08.00-16.00
09.00-14.00
09.00-14.00
 อาจารย์เตชินท์ มากสุวรรณ TECHIN MAKSUWAN
08.00-17.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
 อาจารย์นิกร ศรีพระราม NIKORN SRIPRARAM
10.00-14.00
10.00-14.00
 อาจารย์กัญญ์ณณัฐ ศรัณยูพงศ์ KANNANUT SARANYUPONG
08.00-17.00
         
08.00-16.00
 อาจารย์ณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก NATTAVUD CHANGLEKw
08.00-19.00
   
08.00-19.00
   
08.00-19.00
อาจารย์สุภาพร เหงกระโทก 08.00-14.00           08.00-15.00
อาจารย์ธีราภรณ์  นิ่มศิริสุวรรณ THEERAPOND NIMSIRISUWAN 09.00-17.00
08.00-17.00
Update 1 April 2019

Tel. 02-743-9999 Ext 1616