ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot Clinic , Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท  Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
   Diabetes,Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคภูมิแพ้  Allergy
โรคติดเชื้อ  Infectious Disease
โรคเลือด  Hematology
โรคข้อ  Rheumatology
โรคไต  Nephrology
โรคมะเร็ง  Oncology
โรคปอด  Pulmonology
แผนกศัลยกรรม  Surgery
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา  Eye Center
แผนกเด็ก  Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด  Physical Therapy
แผนกนวดแผนไทยประยุกต์
Thai Therapeutic Massage
แผนกจิตเวช  Phychiatry

แผนกทันตกรรม  Dental Center

 

 

แผนกกายภาพบำบัด
Physical Therapyผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physical Medicine and Rehabilitation Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ JITRA WONGWIWATTHANANON
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
09.00-12.00
 รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช PRADIT PRATEEPAVANICH
09.00-12.00
 น.อ.นพ.สมโรจน์ จิริวิภากร SOMROJ JIRIWIBHAKORN
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-19.00
ผู้เชี่ยวชาญการฝึกพูด
Speech and Language Therapists Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ SRIWIMON MANOCHIOPINIG            
08.00-12.00

13.00-16.00
ผู้เชี่ยวชาญการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 อาจารย์สิทธา พงษ์พิบูลย์ SITHA PONGPHIBOOL
17.00-20.00
17.00-20.00

Update 1 April 2019
Tel. 02-743-9999 Ext 2240, 2241