ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อริยา ทิมา

ชื่อ
อริยา ทิมา
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อนุมัติปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2544
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา 2550
วุฒิบัตร โรคหลอดเลือดสมองและอัลตร้าซาวด์ด้วยคลื่นความถี่สูง 2553
วุฒิบัตร American Society of Neuroimaging and Neurosonology 2552
วุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2561
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical observer at the Division of Neurology.
Faculty of Medicine The Chinese University of Hong Kong.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดศีรษะ, ไมเกรน, โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน, ปวดต้นคอ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

พญ. อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ

ชื่อ
อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและ เมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ
การศึกษาหลังปริญญา :
2550-2554 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554-2556 อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ไทรอยด์, เบาหวาน, กระดูกพรุน, ไขมัน, ต่อมหมวกไต, ต่อมใต้สมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)

พญ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

ชื่อ
อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

นพ. อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล

ชื่อ
อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ภาษา :
English, Thai, Japanese, Korean
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
1. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellowship in MIS Spine Surgery Wooridul Spine Hospital, South Korea.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (MIS Spine Surgery)
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscpoe
การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกสันหลังแบบต่างๆ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 12:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 10:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)

พญ. อัญชลี เทียมสิงห์

ชื่อ
อัญชลี เทียมสิงห์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 10:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)