โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ

ชื่อ
ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Certificate in Prosthodontics, Master of Science, State University of New York at Buffalo, USA
วุฒิบัตร :
Diplomate, American Board of Prosthodontics
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมประดิษฐ์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอมถอดได้, รากเทียม, การบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม, รากฟันเทียม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

อาจารย์ คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล

ชื่อ
คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล
สาขาเฉพาะทาง :
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การได้ยิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
วท.ม., ความผิดปกติของการสื่อความ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Diabetes, Thyroid, Vertigo
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. คณิต สัมบุณณานนท์

ชื่อ
คณิต สัมบุณณานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พศ.2524
REGISTRAR IN GENERAL SURGERY, GUY’S HOSPITAL,LONDON, UK 1990-1992
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยกรรม พศ. 2530
FRCS (EDINBURGH) พศ. 2535
FRSM ( LONDON ) พศ. 2554
การศึกษาหลังปริญญา :
FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE LONDON UNITED KINGDOM
FELLOW OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 18:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

ชื่อ
คิ ฤกษ์ชูชิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2543 - 2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2549 - 2552 อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

ดร.นพ. จรุงไทย เดชเทวพร

ชื่อ
จรุงไทย เดชเทวพร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและประสาทวิทยา
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดคลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล Honorary Clinical Assistant in Clinical Neurophysiology (EMG) และ Fellow in Clinical Neuromuscular disease จากโรงพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์แห่งชาติ จตุรัสราชินี กรุงลอนดอน และสถาบันประสาทวิทยามหาวิทยาลัย UCL กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคภูมิแพ้ตนเองของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคมัยแอสทิเนีย กราวิส (MG)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 09:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)