แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลราคำแหง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีเหมาจ่าย

 โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย 96,500บาท 


 การรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ 

     นิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยมักจะทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นปวดท้องอย่างรุนแรงอาหารไม่ย่อยแน่นอึดอัดจุกเสียด อาจมีอาการอักเสบ ของถุงน้ำดีอย่างเฉียบพลันหรือเป็นสาเหตุในตับอ่อนอักเสบ ซึ่งถ้ามีอาการต่างๆดังกล่าวแล้วพบว่าการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกจะได้ผลดีที่สุด และผู้ป่วยมักจะหายขาดจากอาการดังกล่าว ปัจจุบันการรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์นับเป็นการรักษาแบบมาตรฐาน ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆอีกต่อไป

 ทำไมถึงต้องส่องกล้อง 

 • การใช้กล้องวิดิทัศน์ สามารถลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดหน้าท้องทั่วไปได้อย่างมาก 

 • ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว และรับประทานอาหารได้ในวันแรก หลังการผ่าตัด

 • ลดเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดให้เหลือเพียงประมาณ2-3วัน เมื่อเทียบกับการผ่าตัดหน้าท้องที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 6-7 วัน 

 • สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 30-40 % 

 • ผู้ป่วยสามารถกลับไปประกอบกิจการงานได้เร็วกว่าการผ่าตัดทางหน้าท้องตามปกติ 

 อัตราเหมาจ่าย รวมถึง 

 • ค่าแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าวิสัญญีแพทย์ 

 • ค่าเครื่องมือ และกล้องวิดิทัศน์ในห้องผ่าตัด 

 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์ 

 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยว รวมอาหาร 2 คืน 3 วัน 

 • ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด ได้แก่ CBC, UA, FBS, SGOT, Cr, EKG, ALK, K, Chest X-Ray, Patho ,T.Bill

 อัตราค่าเหมาจ่าย ไม่รวมถึง 

 • ค่ายา ที่ใช้รักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่ถุงน้ำดี และค่าใช้จ่ายในการส่องกล้อง 

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการผ่าตัดถุงน้ำดี

 • ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคอื่นๆ นอเหนือจากถุงน้ำดี 

 • การนอนพักที่โรงพยาบาลเกินกว่า 3 วัน 

 • กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงในอัตราปกติ