โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลรามคำแหง

โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี

 

 

 

สามารถเข้ารับการตรวจโปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ได้ที่ไหน?

 

  • แผนกเด็ก อาคาร 3 ชั้น 2

 

เงื่อนไขการรับบริการ


 1. โปรแกรมนี้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-13 ปี 

 2. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

3. โปรแกรมนี้สามารถรับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565  

4. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกเด็ก อาคาร 3 ชั้น 2 เบอร์โทร 3240 , 3241 เวลา 08.00 - 20.00 น.

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ภาวะ MIS-C ในเด็ก ภาวะที่เกิดขึ้นตามหลังการติดเชื้อ COVID-19 คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1660