โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

แพ็คเกจเหมาจ่าย

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Standard จาก Ram Studio

Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Standard จาก Ram Studio

ราคา 6,990 บาท

Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Gold จาก Ram Studio

Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Gold จาก Ram Studio

ราคา 8,990 บาท

Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Diamond จาก Ram Studio

Welcome Baby แพ็คเกจถ่ายภาพ Diamond จาก Ram Studio

ราคา 10,990 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน ลูกควรได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้งปริมาณและตามเวลาให้เป๊ะที่สุด

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน ลูกควรได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้งปริมาณและตามเวลาให้เป๊ะที่สุด

ราคา 9,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix)

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix)

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 2 เดือน – 12 เดือน

เด็กน้อยอายุ 2 เดือน – 12 เดือน ปกป้องลูกรักอย่างมีประสิทธิภาพขั้นสุด ด้วยวัคซีนตามวัย

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 2 เดือน – 12 เดือน

เด็กน้อยอายุ 2 เดือน – 12 เดือน ปกป้องลูกรักอย่างมีประสิทธิภาพขั้นสุด ด้วยวัคซีนตามวัย

ราคา 7,100 บาท