โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


  • Platinum plus Check up ครบถ้วน ครอบคลุม เรื่องความเสี่ยงทางสุขภาพ

    “ อย่าทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่ไม่คาดคิด มาทำให้แผนการในชีวิต หรืออนาคตของครอบครัวต้องเสียไป ”

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสเพื่อลูกน้อยในอนาคต

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี