โรงพยาบาลรามคำแหงขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน