ภาพงานบริจาคโลหิต วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ภาพงานบริจาคโลหิต วันที่ 15 มิถุนายน 2558
September 22 / 2015

 

 

ภาพงานบริจาคโลหิตธารน้ำใจที่แท้จริง ครั้งที่ 9

 

โดย รพ.รามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 3 โรงพยาบาลรามคำแหง
โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะ