โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ Ram Hospital ”
โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ Ram Hospital ”
October 08 / 2020

 

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ Ram Hospital ”

 

 

" ดิจิทัลเทคโนโลยี และความก้าวหน้าด้านไอที ช่วยยกระดับการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรามคำแหง "

 

 

 

เมื่อพูดถึงการไปโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยและโรคภัยต่างๆ นั้น เชื่อว่าแทบทุกคนจะต้องเตรียมใจกับประสบการณ์ในการเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยที่ยาวนาน ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรต่อไป หรือเข้าพบคุณหมอแล้วจดจำคำแนะนำที่คุณหมออธิบายไม่ได้ หรือมีความสับสนในการใช้ยาหลังจากกลับมาบ้านแล้ว

 

นอกจากคุณภาพการรักษาพยาบาล ความใส่ใจในประสบการณ์ในการเข้ารับการรักษาของคนไข้ และผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอมา

 

โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการรักษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

 

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง โรงพยาบาลรามคำแหงได้พัฒนา RAM Application ขึ้นมาเพื่อยกระดับการดูแลและให้บริการผู้ป่วยทั้งในด้านคุณภาพการรักษาและประสบการณ์ที่ดี โดยไม่จำกัดอยู่ในขอบเขตของโรงพยาบาล

 

 

 

RAM Application เป็น แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วย ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพความถูกต้อง ความสะดวกในการใช้ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการให้บริการด้านสุขภาพ

 

 

โดยรายละเอียดของ Application มีดังนี้

 

ผู้ใช้สามารถ download app ได้ทั้งจาก App store และ Play store เมื่อดาวน์โหลดแอปมาแล้ว ผู้ใช้จะลงทะเบียนด้วย เลขประจำตัวผู้ป่วย ร่วมกับ ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล เพื่อยืนยันตัวตน โดยสามารถลงทะเบียนได้หลายคนในแอปเดียว เช่น กรณีลงแทนผู้สูงอายุ หรือบุตรหลาน เมื่อลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ตัว Application จะสามารถใช้งานได้ทันที

 

 

 

ประโยชน์ของ Application  เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

เมื่อท่านมาทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

เมื่อทำการลงทะเบียนเข้ารับการตรวจแล้ว ท่านสามารถดูหมายเลขคิวเข้ารับการตรวจได้จากแอป และทราบสถานะการรอคอยได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งรอที่หน้าห้องตรวจ ก็สามารถจะเช็คคิวได้ตลอดเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย และช่วยลดความแออัด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยในยุค new normal

 

 

 

นอกจากนั้น สถานะการเข้ารับบริการในขั้นตอนต่างๆ จะขึ้นใน Application เพื่อให้ท่านทราบว่า ท่านได้ผ่านขั้นตอนไหนไปแล้วบ้าง และยังเหลือขั้นตอนใดบ้าง จนจบขบวนการให้บริการของโรงพยาบาล

 

 

 

โดยในช่วงเวลาของการรอคอย หากมีการเปลี่ยนแปลง แอปจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่โรงพยาบาลใช้ติดต่อเพื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบได้ เช่น แพทย์ติดดูแลคนไข้หนัก  หรือใกล้ถึงคิวของท่านแล้วกรุณากลับมาที่หน้าห้องตรวจ

 

เมื่อท่านเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์เป็นที่เรียบร้อย แพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษา ซึ่งคำแนะนำเฉพาะเรื่องที่ตรงกับการรักษา รวมถึงคำเตือนและคำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษจะถูกส่งเข้าแอปของท่านหลังสิ้นสุดขบวนการให้บริการแล้ว เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลการปฏิบัติตัวการรักษารวมถึงการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีและปลอดภัยกับตัวท่าน

 

 

 

นอกจากนั้น แอปยังเป็นช่องทาง ที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนัดหมาย และสามารถทำการนัดหมายเข้าตรวจได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ช่วยดูแลสุขภาพของท่านได้อีกทางหนึ่ง และใน 1 เครื่อง ลงทะเบียนผู้ใช้ได้มากกว่า 1 คน สามารถนัดหมายแพทย์ให้กับคนในครอบครัวหรือผู้อื่นก็ได้

 

 

 

และในอนาคต ยังจะมีคุณสมบัติดีๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้ท่านได้อีก อาทิ โปรแกรมวัคซีนประจำตัว, รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดด้านสุขภาพต่างๆ รวมไปถึงช่องทางในการชำระค่ารักษาพยาบาลแบบออนไลน์

 

มีคนเคยบอกว่าเทคโนโลยีจะทำให้มนุษย์มีความห่างเหินกัน แต่สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหงแล้ว “เราขอใช้เทคโนโลยีควบคู่กับความใส่ใจ ในการดูแลคนไข้ และผู้รับบริการทุกท่าน ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป เราสัญญา เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณ”

 

 

“เราขอใช้เทคโนโลยีควบคู่กับความใส่ใจ ในการดูแลคนไข้ และผู้รับบริการทุกท่าน ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป เราสัญญา เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณ”