โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
October 12 / 2015

 

 

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

 

 

โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต เกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบตัน เพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป ทำให้คนไข้เกิดอัมพาตโรคนี้สามารถเกิดได้กับบุคคลทั่วไปที่มี ปัจจัยเสี่ยง อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วนโรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 

 


สัญญาณเตือนที่ต้องรีบนำผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์ทันที

 

 • แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง 
 • แขนขาชาซีกใดซีกหนึ่ง 
 • ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด 
 • ตามัว หรือ ตามองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งหรือเห็นภาพซ้อนสองทันทีทันใด 
 • ปวดศีรษะรุนแรง เฉียบพลันและ อาเจียนพุ่ง 
 • เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เดินเซ เสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับ อาการอื่นๆ ข้างต้น

อาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดนี้อาจเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือเกิดทั้ง 2 ซีก พร้อมกันได้ หากคุณต้องประสบภาวะที่เรียกว่า “หลอดเลือดในสมองอุดตันเฉียบพลัน” ควรพบแพทย์ภายใน 3 ชม.
 

 


โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรักษาอย่างไร ?

 

1. การรักษาแบบเดิม การรักษาแบบประคับประคอง คือ การให้สมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป โดยไม่ได้ทำการแก้ไขและรอให้สมองบางส่วนฟื้นตัวเอง

2. ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเฉียบพลัน

 • ถ้าอาการเกิดฉับพลันกระทันหันและมาทันในเวลา 3 - 4.5 ชม ไม่มีข้อห้ามการให้ยาละลายเลือดลิ่มเลือด แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อเปิดเส้นเลือดทำให้เลือดไหลผ่านไปได้อีกครั้ง การรักษาด้วยวิธีนี้เพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือสมองไม่ให้เสียหายได้จากภาวะหลอดเลือดอุดตันได้อย่างมาก รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างถาวร 
 • กรณีมีข้อห้ามการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น เพิ่งผ่าตัดใหญ่มา เกล็ดเลือดต่ำมาก กินยาต้านลิ่มเลือด หรือ มาไม่ทันใน 3 ชม. แต่มาภายในระยะเวลา 24 ชม. และยังมีเส้นอุดตันเส้นใหญ่ ร่วมกับเนื้อสมองไม่บวมขนาดใหญ่ จนเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก พิจารณาให้การรักษาที่เรียก Thrombectomy หรือลากลิ่มเลือดออกจากหลอดเลือด

3.  การขยายหลอดเลือดสมองตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด (Stent) วิธีนี้จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย

 

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน ผ่านสายสวนหลอดเลือดสมองด้วยวิธี Thrombectomy คืออะไร?

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ด้วยวิธี Thrombectomy เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการรักษาผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียว โดยส่วนใหญ่การรักษาด้วยวิธี Thrombectomy จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อห้ามการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น เพิ่งผ่าตัดใหญ่มา เกล็ดเลือดต่ำมาก กินยาต้านลิ่มเลือด หรือ มาไม่ทันใน 3 ชม. แต่มาทันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงและมีเส้นอุดตันเส้นใหญ่ ร่วมกับเนื้อสมองไม่บวมขนาดใหญ่ จนเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก

 

แพทย์จะทำการรักษาด้วยวิธี Thrombectomy โดยการใช้สายสวนนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออก เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้

 

 



เครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจพบเส้นเลือดในสมองอุดตันเฉียบพลัน

 

 • การตรวจด้วยเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งสามารถบอกสมองขาดเลือดได้ดี 
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 128 Slice) สามารถบอกเส้นเลือดในสมองแตกได้ดี 
 • การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงที่คอ สามารถบอกว่ามีเส้นเลือดโป่งพอง หรือเส้นเลือดผิดรูป ด้วยเครื่อง Cath Lab ได้ประโยชน์จากการมองเห็นภาพหลอดเลือดสมองของ ผู้ป่วยได้ในแบบ 3 มิติ 2 ระนาบ ซึ่งทำให้ได้ภาพเสมือนจริง ช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของสมองได้อย่างชัดเจนและส่งผลให้เพิ่มความแม่นยำในการรักษายิ่งขึ้น

 

 

หากมีอาการที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ควรนิ่งนอนใจ ให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจอย่างละเอียดเป็นดีที่สุด