รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัล Best Brand Performance by Platform Awards : Highest Quality บน Pantip.com
March 01 / 2019

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัล Best Brand Performance by Platform Awards : Highest Quality บน Pantip.com แบรนด์ที่แบ่งปันสาระ
ความรู้ และตอบคำถามอย่างมีคุณค่าบน Pantip เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย

 

เพราะในปัจจุบันโลกออนไลน์มีข้อมูลมากมายให้เราเลือกดู เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิต ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงมีความจำเป็นอย่าง
มาก และที่สำคัญการได้รับคำแนะนำ และให้ข้อมูลกับแพทย์หรือผู้ทำการรักษาจริงๆ ก็ยังมีความสำคัญอยู่ เราอยู่ในยุคที่แพทย์และคนไข้ ร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกการรักษา ดังนั้น การนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจร่วมกัน จะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยกับตัวเราที่สุดครับ

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอขอบคุณที่ทางเวปไซต์พันทิป เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ และสาระด้านสุขภาพกับสมาชิก
พันทิปรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป