เครือ รพ.รามคำแหงจับมือสมาคมจักรยานจอมทอง จัด “ปั่น 2 น่องขึ้นดอยอินทนนท์” หาทุนให้ “ผู้พิทักษ์ป่า”
February 14 / 2019

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่อง
ท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในฐานะที่กรมอุทยานฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ นายวิชัย ลดาลลิตสกุล เลขาธิการ
สมาคมจักรยานสมัครเล่นจอมทอง ทั้งนี้โดยมีโรงพยาบาลเครือรามคำแหงรวม 4 รพ. นำโดยนายธฤต ชื่นอิ่ม ที่ปรึกษากรรมการ โรงพยาบาล
รามคำแหง ได้ร่วมให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์ระหว่างการจัดกิจกรรมในปีนี้ควบคู่ไปกับการจัดโครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อ “ผู้พิทักษ์
ป่า” เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่บุคคลากรที่เป็นลูกจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมทั้งอีก 3 หน่วยงานระดับกรมในสังกัด
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ขอเชิญร่วมสมทบทุน “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” บัญชีธนาคารธนชาต ภายใต้ชื่อบัญชี "โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย นพ.พิชญ
สมบูรณสิน และนายธฤต ชื่นอิ่ม" ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 โดยสามารถร่วมสมทบได้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562