รองผู้ว่าราชการโอซากาประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบผู้บริหาร รพ.รามคำแหง
December 11 / 2018

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้บริหาร นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล พร้อมด้วย นพ.พิชญ สมบูรณสิน
ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร รพ.รามคำแหง ร่วมกันให้การต้อนรับ Mr. Jun Arai รองผู้ว่าราชการเมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Hirofumi Ichisaka
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, อุตสาหกรรมและแรงงาน
ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้ติดตาม

เพื่อเข้าพบผู้บริหารและทำความรู้จักกลุ่ม รพ.รามคำแหง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์
ต่อไปในอนาคต มุ่งเน้นประเด็นในการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมอายุที่ยืนยาว โดยการนำเสนอเครื่อง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อ รพ.รามคำแหง ได้พิจารณานำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่คนไข้ของ 
รพ.รามคำแหงต่อไปในอนาคต