โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4
โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4
September 16 / 2019

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4
“มั่นใจในคุณภาพการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับโลก”

 

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามคำแหง ให้การตอนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI Surveyors Joint Commission International Accreditation Standards

ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองการประเมิน คุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4
 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามคำแหงได้รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ 

และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล JCI ทั้งระบบตั้งแต่ปี 2553 นับเป็นปีที่ 9 แล้ว
 

โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก