ประมวลภาพออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินกิจกรรม “ปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รณรงค์พิทักษ์ไฟป่า ปี 2561”
February 16 / 2018

Inthanon Challenge #11  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ประมวลภาพออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินกิจกรรม “ปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รณรงค์พิทักษ์ไฟป่า ปี 2561”
นพ.พิชญ สมบูรณสิน และ น.ส.ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร รพ.รามคำแหงทั้ง 2 ท่าน มีความชื่นชอบเรื่องการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ เข้าร่วมทดสอบพลังกับนักปั่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้จัดทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและ
รถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ โรงพยาบาลสินแพทย์ ขึ้นไปประจำที่จุดสำคัญตามเส้นทาง
ปั่นจักรยานมุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท์ เพื่อดูแลสุขภาพและอุบัติเหตุนักปั่นกว่า 7,800 คน พร้อมช่วยเหลือนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที