ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด
ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด
November 21 / 2016

 

 

ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด

 

 

 

 ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูโรคหัวใจกับแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 

 

 • การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดจะทำให้คนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้นกลับไปสู่สุขภาพที่เหมือนเดิมและทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพกระทำโดยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำการออกกำลังกายหรือการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ สอนให้คุณรู้ถึงโรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่ อะไรที่ทำให้เกิดโรคนั้น และจะต้องทำอย่างไร เรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้คุณมีความประพฤติที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ทำให้คุณมีสุขภาพชีวิตที่แข็งแรงและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 

 คุณควรที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ถ้าคุณมี 

 

 • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอย่างเช่น ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กิจวัตรประจำวันต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
 • มีโรคหัวใจอย่างเช่น เจ็บหน้าอกในเวลาที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เคยมีภาวะหัวใจวาย หัวใจโตและทำงานไม่เต็มที่ ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ อย่างเช่น CABG, Valve Surgery, หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น PTCA, Stent, Ballon

 

 

 

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างได้ผลดีและปลอดภัย 

 

 • ทำให้คุณฟื้นฟูสุขภาพเร็วและดีขึ้น
 • ทำให้คุณแข็งแรงขึ้น
 • ช่วยลดอาการเครียด
 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหัวใจอีก
 • ลดภาวะแทรกซ้อน
 • ทำให้สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้

ปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 • กรรมพันธุ์
 • อายุมากขึ้น
 • สูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • กิจวัตรประจำวันต่ำ/ไม่ชอบออกกำลังกาย
 • อ้วน/โรคอ้วน
 • น้ำตาลในเลือดสูง
 • เครียด

 

 

 

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร 

 

     การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
 2. การเรียนรู้และให้การแนะนำการเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณจะทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะทำไม่ให้คุรกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้ว เราจะให้คำแนะนำวิธีที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นและทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนคนนั้น “แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน”

 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่ 

 

     การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นหรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก อย่างเช่น

 • ภาวะหมอสิทธิ์และหัวใจหยุดเต้น 1 ชั่วโมงคน ต่อ 112,000 ชั่วโมงคน
 • ภาวะหัวใจวาย 1 ชั่วโมงคนต่อ 294,000 ชั่วโมงคน
 • ภาวะเสียชีวิต 1 ชั่วโมงคนต่อ 784,000 ชั่วโมงคนและสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและเครื่องมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้น