ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด
November 21 / 2016

 

 

ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูหัวใจและปอด

 

 

ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูโรคหัวใจกับแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 • การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดจะทำให้คนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้นกลับไปสู่สุขภาพที่เหมือนเดิมและทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพกระทำโดยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำการออกกำลังกายหรือการกระทบกิจกรรมต่างๆ สอนให้คุณรู้ถึงโรคหัวใจที่คุณเป็นอยู่ อะไรที่ทำให้เกิดโรคนั้น และจะต้องทำอย่างไร เรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้คุณมีความประพฤติที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ทำให้คุณมีสุขภาพชีวิตที่แข็งแรงและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 

คุณควรที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ถ้าคุณมี

 

 • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอย่างเช่น ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กิจวัตรประจำวันต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
 • มีโรคหัวใจอย่างเช่น เจ็บหน้าอกในเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆ เคยมีภาวะหัวใจวาย หัวใจโตและทำงานไม่เต็มที่ ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ อย่างเช่น CABG, Valve Surgery, หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น PTCA, Stent, Ballon

 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นการฟื้นฟูที่ได้ผลดีและปลอดภัย

 

 • ทำให้คุณฟื้นฟูสุขภาพเร็วและดีขึ้น
 • ทำให้คุณแข็งแรงขึ้น
 • ช่วยลดอาการเครียด
 • ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหัวใจอีก
 • ลดภาวะแทรกซ้อน
 • ทำให้สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 


 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
 2. การเรียนรู้และให้การแนะนำการเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณจะทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะทำไม่ให้คุณกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้ว เราจะให้คำแนะนำวิธีที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นและทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนคนนั้น “แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน”

 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นหรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ในคนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยง ให้สามารถกลับมามีสุขภาพที่เเข็งแรง และทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ