โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก เปิดบริการ Test & Go Package
โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก เปิดบริการ Test & Go Package
November 24 / 2021

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก

เปิดบริการ Test & Go Package

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก เปิดบริการ Test & Go Package สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางมาถึง

 

► บริการรับจากสนามบินถึงโรงแรม

 

► ตรวจโควิดด้วย RT-PCR 1 ครั้ง ทราบผลเร็วที่สุดภายใน 3 ชั่วโมง และ แบบ 8 ชั่วโมง

 

► บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

รายละเอียด Test & Go Package :