การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)
การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)
November 24 / 2015

 

 

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)

 

 

เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง

เพราะความพร้อมและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ‪‎จำจัดให้มีการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS) 

โดย นพ.ณัฐพันธ์ เกษสาคร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง รายละเอียดเพิ่มเติม