คลินิก

คลินิกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีคลินิกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

  • คลินิกสูติ-นรีเวช

  • คลินิกอายุรกรรม

  • ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง

    เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์

  • คลินิกศัลยกรรม