รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF

รายการครัวฮาพาชิม ตอน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF
โดย รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรงพยาบาลรามคำแหง