รายการครัวฮาพาชิม ตอน อัมพาตในคนอายุน้อยที่เล่นกล้าม

รายการครัวฮาพาชิม ตอน อัมพาตในคนอายุน้อยที่เล่นกล้าม
โดย พญ.อาริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา
โรงพยาบาลรามคำแหง