รายการเลดี้ก้นครัว ตอน มะเร็งลำไ้ใหญ่

รายการเลดี้ก้นครัว ตอน มะเร็งลำไ้ใหญ่
โดย พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลรามคำแหง