รายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอน โรคหัวใจเฉียบพลัน

รายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอน โรคหัวใจเฉียบพลัน
นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ
นพ.วิชัย ศรีมนัส  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลรามคำแหง