รวมเรื่องมหัศจรรย์ของหัวใจ ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง!!

รวมเรื่องมหัศจรรย์ของหัวใจ ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง!!

โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2559