ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

ชื่อ
เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Columbia University USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมจัดฟัน
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:30 - 15:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 13:00 - 19:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) วันศุกร์ ที่ 4 ของเดือน

นพ. เอกชัย กาญจนาคาร

ชื่อ
เอกชัย กาญจนาคาร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
วว.ประสาทศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
Diploma in Neurovascular Mahidol – pans
Certificate in Neurosurgery Beijing china
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หลอดเลือดสมอง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคารบี ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคารบี ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ชื่อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ (รุ่น 4 ) 2510
แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2510-2511
แพทย์ปนะจำบ้าน โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2511-2514
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2514
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี 2521
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Germany 2521
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00 - 11:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

พญ. แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล

ชื่อ
แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์สาขาโภชนาการเด็ก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
1986-1989 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Pediatric Resident
1983-1984 Surin Hospital, Surin Province, ThailandInternship

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กระดูก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16:00 - 20:00 อาคาร C ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 16:00 - 20:00 อาคาร C ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 16:00 - 20:00 อาคาร C ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 12:00 - 17:00 อาคาร C ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

ทพ. โชคชัย สันติวราพันธ์

ชื่อ
โชคชัย สันติวราพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก ม.มหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
-
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก ม.มหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)