ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

ชื่อ
กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง) ,แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Research Fellowship in Dermatology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Certificate in Research Fellowship in Dermoscopy, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser, Dermatosurgery, Dermoscopy, scar and keloid
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคารเอ ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคารเอ ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคารเอ ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคารเอ ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคารเอ ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

อาจารย์ ขวัญชัย นามเพ็ง

ชื่อ
ขวัญชัย นามเพ็ง
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา :
ไทย
การศึกษา :
ปริญญาตรี
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 19:00 อาคารเอ ชั้น 6
พฤหัสบดี 08:00 - 21:00 อาคารเอ ชั้น 6

ทพญ. ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ

ชื่อ
ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Certificate in Prosthodontics, Master of Science, State University of New York at Buffalo, USA
วุฒิบัตร :
Diplomate, American Board of Prosthodontics
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมถอดได้ รากเทียม การบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม,รากฟันเทียม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 16:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคารซี ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. คณิต สัมบุณณานนท์

ชื่อ
คณิต สัมบุณณานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พศ.2524
REGISTRAR IN GENERAL SURGERY,GUY’S HOSPITAL,LONDON,UK 1990-1992
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยกรรม พศ. 2530
FRCS (EDINBURGH) พศ.2535
FRSM ( LONDON ) พศ.2554
การศึกษาหลังปริญญา :
FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE LONDON UNITED KINGDOM
FELLOW OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วัน เวลา สถานที่

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

ชื่อ
คิ ฤกษ์ชูชิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2543 – 2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2549 - 2552 อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 14:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 14:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร บี ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)