ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร A Ward 1/4
February 23 / 2017