แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง ความดันโลหิตสูง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง หัวใจ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ หัวใจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง ผู้บริหาร

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ผู้บริหาร

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง เบาหวาน

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ เบาหวาน

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง มะเร็ง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ มะเร็ง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย อายุต่ำกว่า 35 ปี

  โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น อายุต่ำกว่า 35 ปี