ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ "เพชรน้ำหนึ่ง"
October 14 / 2016
งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 13 / 2016

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
August 15 / 2016

ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 84 พรรษา “วันแม่แห่งชาติ”