ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
October 30 / 2016

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา ”
October 14 / 2016
โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ "เพชรน้ำหนึ่ง"
October 14 / 2016