ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

“ โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา ”
October 14 / 2016
โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ "เพชรน้ำหนึ่ง"
October 14 / 2016
งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 12 / 2016

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย