ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)
September 22 / 2015

ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)" วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง โดย พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ์ด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา และ นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมอง

ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
September 22 / 2015

ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ตอน "อุ่นใจ แม้อยู่ไกล และไม่ต้องเดินทาง การตรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบทางไกล"

ภาพงานสัมมนา"อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม" หัวข้อโรคสมองเสื่อม & โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันได้รักษาได้จริงหรือ?
September 22 / 2015

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา "อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม" ในหัวข้อ โรคสมองเสื่อม & โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันได้ รักษาได้จริงหรือ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 รพ.รามคำแหง โดย ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร , พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ