รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง โรคไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง อาการฝีในจมูก

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนก หู คอ จมูก

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขยายหลอดเลือดหัวใจ