รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง อาการฝีในจมูก

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนก หู คอ จมูก

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อุ่นใจใกล้หมอ เรื่อง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขยายหลอดเลือดหัวใจ