รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเรดี้ก้นครัว ตอน โรคอ้วนในเด็ก

พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนา

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคออฟฟิศซินโดรม

พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกแล้ข้อ