รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

รายการเปรี้ยวปาก ตอน ผลดีของการรักษาด้วยเลเซอร์

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

รายการเชฟน้อยช่างคิด ตอน โรคงูสวัด

นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

รายการเรดี้ก้นครัว ตอน โรคอ้วนในเด็ก

พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนา